راهنمای تصویری مونتاژ کامپیوتر-1

سه شنبه, 25 بهمن 1390 ساعت 00:00 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

مرحله 1- کیس خالی کامپیوتر شخصی از نوع ATX

مرحله2- (Motherboard) مادربرد کامپیوتر که از جعبه خارج شده و آماده نصب است.

مرحله 3- راهنمای تصویری روش نصب CPU که معمولا داخل جعبه آن قرار دارد.

مرحله 4

مرحله 5

 

 

مرحله 6

 

مرحله 7

مرحله 8

مرحله 9

مرحله 10

مرحله 11

مرحله 12

مرحله 13

مرحله 14

مرحله 15

مرحله 16

مرحله 17

مرحله 18

مرحله 19

مرحله 20

مرحله 21

مرحله 22

مرحله 23

مرحله 24

مرحله 25

مرحله 26